Nástroje pro usnadnění přístupu

Provoz ZŠ Podivín od 01. 03. 2021 do 21. 03. 2021 dle nařízení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200

 Vláda vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků (1. – 9. ročníku) na základním vzdělávání v základní škole,
 • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

 Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem.

Ošetřovné: informace pro rodiče o ošetřovném najdete na odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Prosím, abyste i nadále sledovali informace v Edookitu, kde Vás, co nejdříve, budeme informovat o změnách či opatřeních, které nás čekají.

 

Děkuji Vám za pochopení a za vstřícnost.

 

V Podivíně, dne 27. 02. 2021

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 15. 02. 2021 do 28. 02. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020, 07. 01. 2021, 22. 01. 2021 a 14. 02. 2021

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                           II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prosím, abyste i nadále sledovali informace v Edookitu, kde Vás, co nejdříve, budeme informovat o změnách či opatřeních, které nás čekají.

Děkuji Vám za pochopení a za vstřícnost.

 

V Podivíně, dne 14. 02. 2021

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 01. 02. 2021 do 14. 02. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020, 07. 01. 2021 a 22. 01. 2021

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                      II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 04. 01. 2021 do 10. 01. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                      II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 25. 01. 2021 do 29. 01. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020, 07. 01. 2021 a 22. 01. 2021

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                      II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

V Podivíně, dne 28. 12. 2020, 07.01. 2021, 23. 01. 2021

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Základní informace ke vzdělávání žáků od 30. 11. 2020

1. stupeň

 Žáci 1. – 5. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat v kmenových třídách) za dodržování epidemiologických opatření (dezinfekce, roušky, osobní hygiena, větrání…).

 

2. stupeň

9. ročník – prezenčně (lichý i sudý týden),

8. ročník – rotační výuka (lichý týden prezenčně, sudý týden distančně),

7. – 6. ročník – rotační výuka (lichý týden distančně, sudý týden prezenčně).

 

Prezenčně se bude vyučovat dle daného rozvrhu, distančně dle pokynů vyučujícího daného předmětu. Hv se vyučuje beze zpěvu a Tv bez sportovní činnosti

 

Příchody do školy od 30. 11. 2020:

prichody

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Uzavření školy od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

vláda usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1112 rozhodla o přijetí krizového opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 02. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod:

 • osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny). Vzdělávání bude probíhat distanční formou, které je ze zákona povinné.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Zákaz přítomnost žáků v základních školách a školských zařízení od 14.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

usnesením vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 14. října 2020 pravděpodobně do 01. 11. 2020:

 • osobní přítomnost žáků v základních školách a školských zařízení

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny) a školní jídelny. Vzdělávání bude probíhat distanční formou.

Vedoucí školní jídelny sděluje, že pro žáky se vařit nebude a jsou od 14. 10. 2020 odhlášeni.

Pro zaměstnance a cizí strávníky se vaří oběd č. 1.

Více informací najdete na webových stránkách školy.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Pravidla distanční výuky z důvodu mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID – 19.

 

Distanční výuka

 • Dle zákona č. 561/2004/Sb., (školský zákon) je distanční výuka povinná.
 • Při uzavření školy se distanční formou vzdělávají všichni žáci.
 • V období nařízené karantény je distanční výuka z pozice žáka dobrovolná, pokud se však vyučující a žák na distanční výuce dohodnou, pak je distanční výuka povinná.
 • V případě, že žák nemá možnost používat IT techniku nebo připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který následně domluví náhradní způsob distanční výuky.

 

Absence během distanční výuky

 • Absence žáků při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při výuce on-line je považováno za absenci nepřipojení se k přenosu a absenci je třeba řádně omluvit.
 • Při omlouvání absence se řídíme pravidly stanovenými ve školním řádu.

 

Organizace výuky během distančního vzdělávání

 • Veškerá komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím aplikace Edookit.

 

Distanční výuka bude probíhat následujícím způsobem:

 • Edookit – zadávání úkolů a oznámení o videokonferencích, on-line testy.
 • Teams – videokonference, studijní materiály, úkoly, on-line testy.

 

Způsob a pravidla hodnocení:

 • Hodnocení žáků v distančním způsobu výuky vychází z Řádu školy (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků).
 • Ověřování znalostí a vědomostí probíhá formou testů v systému aplikací Edookit, Teams, Forms – popřípadě vyhodnocením úkolů, které zadal vyučující daného předmětu.
 • Hodnocení žáků je standardně zadáváno do systému Edookit.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz