Projekty EU

Informace o projektech EU

 

„Výzva MŠMT 02_16_022 "Šablony pro MŠ a ZŠ I “

Projekt "Výzva MŠMT 02_16_022" - PDF ke stažení

 

„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

Projekt "Výzva 57" - PDF ke stažení

 

Projekty - PDF ke stažení

Building Bridges between Cultures

V únoru 2009 si naše škola podala žádost o multilaterální projekt s názvem Building Bridges Between Cultures. Velmi nás potěšilo, když nám Národní agentura pro evropské vzdělávací programy oznámila, že náš projekt byl úspěšně přijat a získali jsme na něj potřebný grant. Projekt je zaměřen na aktivní účast žáků i pedagogů, na jazykové vzdělávání a podporu jazykové různorodosti v Evropě a měl by pomoci žákům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích a používání informačních a komunikačních technologií. Po dobu 2 let čeká na žáky zajímavá a snad i přínosná práce, za niž budou někteří odměněni možností navštívit vybrané partnerské školy z Polska, Finska, Turecka, Holandska, Itálie či Velké Británie. Budeme mít také tu čest přivítat návštěvy z těchto zemí na naší škole a to v květnu 2010. Již také vznikly webové stránky tohoto projektu, najdete je na adrese www.bridgesofcultures.org