škola +420 519 344 207
školní družina +420 721 691 233

 • Lvicek

Aktuálně

Provoz ZŠ Podivín od 01. 03. 2021 do 21. 03. 2021 dle nařízení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200

 Vláda vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků (1. – 9. ročníku) na základním vzdělávání v základní škole,
 • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

 Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem.

Ošetřovné: informace pro rodiče o ošetřovném najdete na odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Prosím, abyste i nadále sledovali informace v Edookitu, kde Vás, co nejdříve, budeme informovat o změnách či opatřeních, které nás čekají.

 

Děkuji Vám za pochopení a za vstřícnost.

 

V Podivíně, dne 27. 02. 2021

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 15. 02. 2021 do 28. 02. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020, 07. 01. 2021, 22. 01. 2021 a 14. 02. 2021

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                           II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prosím, abyste i nadále sledovali informace v Edookitu, kde Vás, co nejdříve, budeme informovat o změnách či opatřeních, které nás čekají.

Děkuji Vám za pochopení a za vstřícnost.

 

V Podivíně, dne 14. 02. 2021

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 01. 02. 2021 do 14. 02. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020, 07. 01. 2021 a 22. 01. 2021

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                      II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 25. 01. 2021 do 29. 01. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020, 07. 01. 2021 a 22. 01. 2021

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                      II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

V Podivíně, dne 28. 12. 2020, 07.01. 2021, 23. 01. 2021

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Provoz ZŠ Podivín od 04. 01. 2021 do 10. 01. 2021 dle nařízení vlády ze dne 23. 12. 2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 • prezenční výuka I. a II. třídy probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Příchod žáků do školy: I. třída   7:40 – 7:49

                                      II. třída 7:50 – 7:59,

 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání,
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • odpolední školní družina bude umožněna za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy (provoz ranní družiny nebude).

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem

 • činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády pokračuje i nadále,
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy

s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Základní informace ke vzdělávání žáků od 30. 11. 2020

1. stupeň

 Žáci 1. – 5. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat v kmenových třídách) za dodržování epidemiologických opatření (dezinfekce, roušky, osobní hygiena, větrání…).

 

2. stupeň

9. ročník – prezenčně (lichý i sudý týden),

8. ročník – rotační výuka (lichý týden prezenčně, sudý týden distančně),

7. – 6. ročník – rotační výuka (lichý týden distančně, sudý týden prezenčně).

 

Prezenčně se bude vyučovat dle daného rozvrhu, distančně dle pokynů vyučujícího daného předmětu. Hv se vyučuje beze zpěvu a Tv bez sportovní činnosti

 

Příchody do školy od 30. 11. 2020:

prichody

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Uzavření školy od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

vláda usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1112 rozhodla o přijetí krizového opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 02. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod:

 • osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
 • provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na tomto zájmovém vzdělávání.

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny). Vzdělávání bude probíhat distanční formou, které je ze zákona povinné.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Informace pro rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné

 • Odkaz na stránky ČSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 • Formulář pro podání v tiskové podobě – ZDE

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Facebook

Základní informace o škole

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZS Podivin

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 725 085 050
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, poverenec@zspodivin.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz