škola +420 519 344 207
školní družina +420 721 691 233

 • Lvicek

Aktuálně

Zákaz přítomnost žáků v základních školách a školských zařízení od 14.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

usnesením vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 14. října 2020 pravděpodobně do 01. 11. 2020:

 • osobní přítomnost žáků v základních školách a školských zařízení

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny) a školní jídelny. Vzdělávání bude probíhat distanční formou.

Vedoucí školní jídelny sděluje, že pro žáky se vařit nebude a jsou od 14. 10. 2020 odhlášeni.

Pro zaměstnance a cizí strávníky se vaří oběd č. 1.

Více informací najdete na webových stránkách školy.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Pravidla distanční výuky z důvodu mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID – 19.

 

Distanční výuka

 • Dle zákona č. 561/2004/Sb., (školský zákon) je distanční výuka povinná.
 • Při uzavření školy se distanční formou vzdělávají všichni žáci.
 • V období nařízené karantény je distanční výuka z pozice žáka dobrovolná, pokud se však vyučující a žák na distanční výuce dohodnou, pak je distanční výuka povinná.
 • V případě, že žák nemá možnost používat IT techniku nebo připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který následně domluví náhradní způsob distanční výuky.

 

Absence během distanční výuky

 • Absence žáků při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při výuce on-line je považováno za absenci nepřipojení se k přenosu a absenci je třeba řádně omluvit.
 • Při omlouvání absence se řídíme pravidly stanovenými ve školním řádu.

 

Organizace výuky během distančního vzdělávání

 • Veškerá komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím aplikace Edookit.

 

Distanční výuka bude probíhat následujícím způsobem:

 • Edookit – zadávání úkolů a oznámení o videokonferencích, on-line testy.
 • Teams – videokonference, studijní materiály, úkoly, on-line testy.

 

Způsob a pravidla hodnocení:

 • Hodnocení žáků v distančním způsobu výuky vychází z Řádu školy (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků).
 • Ověřování znalostí a vědomostí probíhá formou testů v systému aplikací Edookit, Teams, Forms – popřípadě vyhodnocením úkolů, které zadal vyučující daného předmětu.
 • Hodnocení žáků je standardně zadáváno do systému Edookit.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Organizace výuky od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 pro II. stupeň

Organizace výuky od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 pro II. stupeň

 

   12. 10. - 16. 10 . 19. 10. - 23. 10.
6. - 7. ročník            Prezenční výuka - ve škole                          Distanční výuka - doma                     
         
  12. 10. - 16. 10 . 19. 10 . - 23. 10.
8. - 9. ročník        Distanční vyuka - doma              Prezenční výuka - ve škole

 

Prezenční výuka II. stupně bude probíhat dle platného rozvrhu!!!

Výuka na I. stupni zůstává beze změny!!

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Příprava na distanční výuku – základní informace

Příprava na distanční výuku – základní informace 

 • Informace o domácích úkolech, přípravě na výuku a on-line výuce (pravděpodobně II. stupeň) budou, jak pro rodiče, tak i pro žáky probíhat přes aplikaci Edookit.

V případě, že žáci nebo zákonní zástupci neznají své přístupové heslo, zkontaktují ZŘŠ Mgr. A. Veselou na tel. čísle 777 670 461 v pracovní době od 07:00 do 16:00 h. 

 • On-line výuka bude probíhat v aplikaci Microsoft Teams.

S touto aplikací byli žáci seznámeni ve škole. Pokud žáci si nezapamatovali heslo nebo přihlašovací údaje mohou kontaktovat školního správce IT L. Paulíkovou na telefonním čísle 519 344 207 nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  v pracovní době 07:00 – 15:30 hod.

 • Žáci, kteří uvedli v dotazníku, že nemají potřebné technické zázemí pro on-line výuku, budou řešeni individuálně.
 • Další informace (dle opatření vlády) Vám budou zasílány v aplikaci Edookit a budou uvedeny i na webových stránkách školy zspodivin.cz

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Informace k probíhajícím opatřením / nařízením v souvislosti pandemie COVID 19

Všechny informace k probíhajícím opatřením v souvislosti pandemie COVID 19 naleznete v sekci dokumenty. Nově jsou tam vloženy dokumenty:

Informace pro zákonné zástupce - Doporučený postup OSPDL ČLS JEP u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O CHRONICKÉM RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍ

 V Podivíně, dne 17.9.2020

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výsledky přijímacího řízení zápisu žáků do školní družiny

Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace

oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu žáků do školní družiny.

Pro školní rok 2020/2021 byli přijati níže uvedení žáci pod registračními čísly:

 Oddělení ŠD I:      Oddělení ŠD II:  
219/R26/2020/ŘŠ 249/R56/2020/ŘŠ 221/R28/2020/ŘŠ 253/R60/2020/ŘŠ
220/R27/2020/ŘŠ 250/R57/2020/ŘŠ 222/R29/2020/ŘŠ 255/R62/2020/ŘŠ
223/R30/2020/ŘŠ 251/R58/2020/ŘŠ 224/R31/2020/ŘŠ 256/R63/2020/ŘŠ
225/R32/2020/ŘŠ 252/R59/2020/ŘŠ 228/R35/2020/ŘŠ 258/R65/2020/ŘŠ
226/R33/2020/ŘŠ 254/R61/2020/ŘŠ 231/R38/2020/ŘŠ 259/R66/2020/ŘŠ
227/R34/2020/ŘŠ 257/R64/2020/ŘŠ 234/R41/2020/ŘŠ 262/R69/2020/ŘŠ
229/R36/2020/ŘŠ 260/R67/2020/ŘŠ 235/R42/2020/ŘŠ 265/R72/2020/ŘŠ
230/R37/2020/ŘŠ 261/R68/2020/ŘŠ 236/R43/2020/ŘŠ 266/R73/2020/ŘŠ
232/R39/2020/ŘŠ 263/R70/2020/ŘŠ 238/R45/2020/ŘŠ 268/R75/2020/ŘŠ
233/R40/2020/ŘŠ 264/R71/2020/ŘŠ 239/R46/2020/ŘŠ 270/R77/2020/ŘŠ
237/R44/2020/ŘŠ 267/R74/2020/ŘŠ 240/R47/2020/ŘŠ 271/R78/2020/ŘŠ
241/R48/2020/ŘŠ 269/R76/2020/ŘŠ 242/R49/2020/ŘŠ 273/R80/2020/ŘŠ
244/R51/2020/ŘŠ 272/R79/2020/ŘŠ 243/R50/2020/ŘŠ 289/R81/2020/ŘŠ
245/R52/2020/ŘŠ 291/R83/2020/ŘŠ 246/R53/2020/ŘŠ 290/R82/2020/ŘŠ
248/R55/2020/ŘŠ 293/R84/2020/ŘŠ 247/R54/2020/ŘŠ  

 

 

 Byli přijati všichni žáci, kteří byli přihlášeni.

 V Podivíně, dne 16.9.2020

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Opatření ZŠ Podivín na školní rok 2020/2021 – COVID-19

Informace o opatření ZŠ Podivín ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 v dokumentu ve formátu PDF k stažení ZDE

 

 V Podivíně, dne 26. 08. 2020

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - informace

Informace pro zákonné zástupce školáků

Zahájení školního roku 2020/2021 pro 2. až 9. ročník proběhne v úterý 1. září 2020 v 08:00 hodin ve třídách daného ročníku.

Slavnostní zahájení 1. ročníku se uskuteční v uvedený den, ale až v 09:00 s možností účasti rodičů, budou čekat s dětmi před školou na paní učitelku, která si žáky odvede.

Zákonní zástupci mají povolený vstup do školy jen s ochranou úst a nosu (dle sdělení KHS škola je veřejná budova).

Školní družina bude v provozu:

01. 09. 2020  09:00 – 16:30 hod.

02. 09.2020 – 04. 09. 2020   11:40 – 16:30 hod.

07. 09. 2020  07:00 – 07:40 hod.  /  11:40 - 16:30 hod.

 

Školní jídelna vydávání obědů pro žáky: 

01. 09. 2020   od 11:30 hod.

od 02. 09. 2020  od 11:40 hod.

 

V Podivíně, dne 26. 08. 2020

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Facebook

Základní informace o škole

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZS Podivin

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 725 085 050
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, poverenec@zspodivin.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz