Ředitel Základní školy Podivínvyhlašuje výběrové řízenína obsazení místa učitelka/učitel  I. stupně. Požadavky:   1) Ukončené úplné vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření                       2) Občanská a morální...
Školní akademie 15.5.2019   -  Fotogalerie - FOTO&VIDEO Krásný...
Školní akademie 15.5.2019    
Vvýsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020 byli přijati pod registračními čísly (dokument ke stažení ve formátu PDF):  výsledky přijímacího...
Třídní schůzky 25. 04. 2019 Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se budou konat 25. 04. 2019. I. stupeň – 15:30 hod.(kmenové učebny) II. stupeň – 16:00 hod.(kmenové učebny)...
Zobrazit více:Aktuálně  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN