Vážení rodiče, Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 v 08:00 hodin ve třídách daného ročníku.   V Podivíně, dne 29. 08....
Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. - 5. ročníku na školní rok 2018/2019 ve dnech 27. 08. 2018 - 07. 09. 2018 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín. Zápisový lístek...
Ředitel Základní školy Podivín, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem vychovatel/ka školní družiny. Požadavky: 1) Ukončené úplné střední, popřípadě bakalářské vzdělání...
Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019 jsou k dispozici ZDE Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ...
Pro školní rok 2018/2019 proběhne zápis ve středu 11. dubna 2018 od 15:00 hodin v prvním patře budovyZŠ Podivín. Všechny informace k zápisu najdete v dokumentu ZDE Žádost o přijetí a zápisní list...
Zobrazit více:Novinky  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN