Nástroje pro usnadnění přístupu


škola +420 519 344 207
školní družina +420 721 691 233

 • Lvicek

Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky pro rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje

výsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky.

 

Pro školní rok 2024/2025 byli přijati k povinné školní docházce níže uvedení žáci pod registračními čísly:

       

 64/R3/2024/ŘŠ                                                        85/R24/2024/ŘŠ            

 65/R4/2024/ŘŠ                                                        86/R25/2024/ŘŠ

 67/R6/2024/ŘŠ                                                        87/R26/2024/ŘŠ                 

 68/R7/2024/ŘŠ                                                        89/R28/2024/ŘŠ

 69/R8/2024/ŘŠ                                                        90/R29/2024/ŘŠ

 70/R9/2024/ŘŠ                                                        91/R30/2024/ŘŠ

 71/R10/2024/ŘŠ                                                      93/R32/2024/ŘŠ

 73/R12/2024/ŘŠ                                                      94/R33/2024/ŘŠ                                                                                    

 74/R13/2024/ŘŠ                                                      95/R34/2024/ŘŠ       

 75/R14/2024/ŘŠ                                                      96/R35/2024/ŘŠ       

 76/R15/2024/ŘŠ                                                      97/R36/2024/ŘŠ                   

 77/R16/2024/ŘŠ                                                     

 78/R17/2024/ŘŠ

 80/R19/2024/ŘŠ

 82/R21/2024/ŘŠ

 83/R22/2024/ŘŠ

 84/R23/2024/ŘŠ

         

                                                                                                                                             

V Podivíně, dne 09. 05. 2024

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ředitelství ZŠ Podivín dává na vědomí,

že ve dnech 24. 04. – 25. 04. 2024 (středa, čtvrtek)  v době od 10:00 do 17:00 hodin, organizuje „Jarní sběr papíru“. “. Z důvodu rekonstrukce náměstí budou kontejnery přistaveny na Sběrném dvoře, ulice U Dráhy.

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí. Prosíme o Vás o pečlivé roztřídění papíru.

Větší množství papíru je možno vážit v areálu Fruty Podivín.

Finanční prostředky budou použity na zakoupení pomůcek pro výuku.

Za zapojení do této akce Vám předem děkuje vedení školy.

 

V Podivíně, dne 16.04. 2024

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

 

 

 

Zápis do první třídy školní rok 2024/2025 - informace pro rodiče

Ředitelka ZŠ Podivín oznamuje zákonným zástupcům, že zápis pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku povinné školní docházky se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 15:00 hodin v prvním patře budovy ZŠ Podivín.

K zápisu přijde zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci     k zápisu dostavit (např. nemoc).

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout na sekretariátu školy, nebo získat na webových stránkách naší školy (www.zspodivin.cz). Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami (doporučení PPP a vyjádření pediatra) je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v den zápisu.

V případě žádosti o odklad se dítě zápisu nezúčastní.

          Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207, 602 180 410

nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děti, kterým byl schválen odklad školní docházky při zápisu v roce 2023-2024, se letos zápisu také zúčastní.

Budeme se na děti těšit 2. září na slavnostním zahájení školního roku.

 

       Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024/2025

       Ve školním roce 2024/2025 Základní škola Podivín, příspěvková organizace,

Masarykovo nám. 230 otevře:

 • jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30 žáků,
 • dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.

1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.

2. Trvalé bydliště ve městě Podivín.

3. V případě volné kapacity do určeného počtu žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023) rodiče přijdou s dítětem k zápisu.
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

V Podivíně, dne 20.03.2024

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

Družina mimo provoz 31.1.-1.2.

ZŠ Podivín oznamuje,

že z důvodu malého počtu přihlášených žáků, nebude družina ZŠ Podivín ve dnech 31.1. a 1.2.2024 v provozu.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

 

Uzavření základní školy

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti žáků i zaměstnanců školy a velké pravděpodobnosti nárůstu počtu nemocných, bude žákům vysvědčení vydáno už 30. 1. 2024 první vyučovací hodinu, pak bude z výše uvedených důvodů školní výuka do 1. 2. zrušena.

Školní družina bude v prázdninovém provozu (8:00 - 15:00), pokud bude dostatečný počet dětí. V případě zájmu je nutné poslat zprávu během dnešního dne paní Holubové. Jen prosíme, aby děti byly zdravé, jinak nebudou do družiny přijaty.

Vedoucí školní jídelny na zítřek i oba následující dny všechny žáky (strávníky) odhlásila. Školní jídelna bude v těchto dnech vařit, jen je potřeba znovu potvrdit odběr obědu paní vedoucí (týká se žáků 1. stupně). Žáci druhého stupně, kteří chtějí na obědy dojít, si sami už během dopoledne zpětně obědy přihlásili.

Rozhodnutí činím po konzultaci s hygienickým ústavem a zřizovatelem na dobu 30. 1. – 1. 2. 2024.

Děkujme za pochopení a přejeme hodně zdraví

 

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY 1. – 5. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. – 5. ročníku na školní rok 2023/2024 ve dnech 31. 08. 2023 – 08. 09. 2023 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín.

Zápisové lístky (přihlášky) pro odpolední, popřípadě i ranní docházku, budou v uvedený termín k dispozici na webových stránkách www.zspodivin.cz/skolni-druzina-klub nebo na sekretariátu školy od 9:00 do 13:00 hodin.

Vyplněné přihlášky lze odevzdat ve výše uvedený termín osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyhlášení zápisu a kritérií. Přednostně jsou přijati žáci 1., 2., 3. ročníku, dle data narození a data podání „Zápisního lístku“.

V případě volné kapacity školní družiny je možné přihlášení žáků 4. a 5. ročníku. Pro přijetí je rozhodující datum narození a datum podání „Zápisního lístku“).

 

V Podivíně, dne 21.08. 2023

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/24

Ředitelka Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky.

Pro školní rok 2023/2024 byli přijati k povinné školní docházce níže uvedení žáci pod registračními čísly:

 

86/R10/2022/ŘŠ     přijat

  87/R11/2022/ŘŠ     přijat

  88/R12/2022/ŘŠ     přijat             

  89/R13/2022/ŘŠ     přijat

  90/R14/2022/ŘŠ     přijat

  91//R15/2022/ŘŠ    přijat

  94/R18/2022/ŘŠ     přijat

  97/R21/2022/ŘŠ     přijat

 9 8/R22/2022/ŘŠ     přijat

106/R30/2022/ŘŠ     přijat

137/R48/2023/ŘŠ     přijat                                                                   

139/R50/2023/ŘŠ     přijat                                                  

140/R51/2023/ŘŠ     přijat                                                  

141/R52/2023/ŘŠ     přijat                                                 

142/R53/2023/ŘŠ     přijat                                       

144/R55/2023/ŘŠ     přijat                                                  

146/R57/2023/ŘŠ     přijat                                                  

148/R59/2023/ŘŠ     přijat                                                  

149/R60/2023/ŘŠ     přijat                                                  

151/R62/2023/ŘŠ     přijat                                                    

152/R63/2023/ŘŠ     přijat                                                              

153/R64/2023/ŘŠ     přijat                                                  

154/R65/2023/ŘŠ     přijat

156/R67/2023/ŘŠ     přijat

157/R68/2023/ŘŠ     přijat

158/R69/2023/ŘŠ     přijat

159/R70/2023/ŘŠ     přijat

160/R71/2023/ŘŠ     přijat

164/R75/2023/ŘŠ     přijat

167/R78/2023/ŘŠ     přijat

169/R80/2023/ŘŠ     přijat

170/R81/2023/ŘŠ     přijat

171/R82/2023/ŘŠ     přijat

172/R83/2023/ŘŠ     přijat

174/R85/2023/ŘŠ     přijat

175/R86/2023/ŘŠ     přijat

 

V Podivíně, dne 18.04. 2023

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ředitelství ZŠ Podivín dává na vědomí,

že ve dnech 03. 05. – 04. 05. 2023 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod, organizuje „Jarní sběr papíru“.

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí.

Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na zakoupení pomůcek pro výuku).

Za zapojení do této akce Vám předem děkuje vedení školy.

 

V Podivíně, dne 18.04. 2023

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

 

 

 

Facebook

Základní informace o škole

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZS Podivin

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 519 344 207
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD I.: +420 721 691 233
 • telefon ŠD I.: +420 723 817 492

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz