Úspěšný rok 2018 přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ Podivín  
Ředitel základní školy Podivín podle zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), § 24, odst. 2 z organizačních důvodů vyhlašuje na den 22. 12. 2017 (pátek) pro žáky volno ředitele školy. Školní družina nebude...
Ředitel Základní školy Podivínvyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistentky/asistenta pedagoga na zkrácený úvazek. Detaily pro výběrové řízení najdete v přiloženém dokumentu ZDE   Mgr....
Zápis do školní družiny Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1.-5. ročníku na školní rok 2017/2018 ve dnech 28.8.2017 - 6.9.2017 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín. Zápisový...
Ředitel Základní školy Podivín vyhlašuje výběrová řízení na obsazení těchto pracovních míst: Asistent/asistentka pedagoga se zkráceným úvazkem Učitel/ka I. stupně. Vychovatel/ka školní družiny se...
Zobrazit více:Novinky  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN