Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na sérii šesti besed a přednášek určených pro rodiče na různá témata týkající se prevence sociálně patologických jevů. Dozvíte se spoustu informací od...
Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se budou konat 23.10. 2018. stupeň — 15:30 hod. (kmenové učebny) Zasedání SRPDŠ- 16:30 hod. (učebna PC — 1. patro) stupeň — 16:45 hod...
Kdy: 31.10.2018-01.11.2018 10:00-17:00 Kde: před školní garáží Co: roztříděný papír: noviny časopisy letáky vlnitá lepenka ostatní papír 50% výtěžku bude předán třídě!!! Mgr. Miroslav Cagášek,...
Vážení rodiče, Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 v 08:00 hodin ve třídách daného ročníku.   V Podivíně, dne 29. 08....
Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. - 5. ročníku na školní rok 2018/2019 ve dnech 27. 08. 2018 - 07. 09. 2018 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín. Zápisový lístek...
Zobrazit více:Aktuálně  

Základní škola Podivín, příspěvková organizace

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN