Zápis do první třídy - informace pro rodiče

Pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis do 1. ročníku pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 v termínu od 12. dubna 2021 do 14. dubna 2021 (pondělí až středa). Zápis proběhne jen formálním způsobem *.

Zákonný zástupce podá „Žádost o přijetí“, „Zápisní lístek“ a „Souhlas zákonných zástupců“ k plnění povinné školní docházky svého dítěte, které obdrží poštou nebo si je vytiskne z webových stránek školy (www.zspodivin.cz).

K „Žádosti o přijetí“ je nutné doložit kopii rodného listu dítěte, která bude součásti spisu správního rozhodnutí.

Možnosti podání:      -   datovou schránkou s elektronickým podpisem (cjmz7p5)

 • e-mailem s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • poštou
 • osobně (v době od 08:00 do 15:00) na sekretariátu školy

            Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno získat na webových stránkách školy (www.zspodivin.cz). Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit, včetně výše uvedených tiskopisů, ředitelství školy nejpozději v den zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207, 602 180 410 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230 otevře:

 • jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30 žáků,
 • dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.

1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.

2. Trvalé bydliště ve městě Podivín.

3. V případě volné kapacity do určeného počtu žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

* Dle zájmu rodičů se mohou paní učitelky seznámit s dětmi on-line přes aplikaci Teams.

Podrobnější informace Vám budou sděleny po termínu zápisu přes Váš mailový kontakt.

 

V Podivíně, dne 17. 03. 2021

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 725 085 050
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, poverenec@zspodivin.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz