Nástroje pro usnadnění přístupu

Zákaz přítomnost žáků v základních školách a školských zařízení od 14.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

usnesením vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 14. října 2020 pravděpodobně do 01. 11. 2020:

 • osobní přítomnost žáků v základních školách a školských zařízení

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny) a školní jídelny. Vzdělávání bude probíhat distanční formou.

Vedoucí školní jídelny sděluje, že pro žáky se vařit nebude a jsou od 14. 10. 2020 odhlášeni.

Pro zaměstnance a cizí strávníky se vaří oběd č. 1.

Více informací najdete na webových stránkách školy.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Pravidla distanční výuky z důvodu mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID – 19.

 

Distanční výuka

 • Dle zákona č. 561/2004/Sb., (školský zákon) je distanční výuka povinná.
 • Při uzavření školy se distanční formou vzdělávají všichni žáci.
 • V období nařízené karantény je distanční výuka z pozice žáka dobrovolná, pokud se však vyučující a žák na distanční výuce dohodnou, pak je distanční výuka povinná.
 • V případě, že žák nemá možnost používat IT techniku nebo připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který následně domluví náhradní způsob distanční výuky.

 

Absence během distanční výuky

 • Absence žáků při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při výuce on-line je považováno za absenci nepřipojení se k přenosu a absenci je třeba řádně omluvit.
 • Při omlouvání absence se řídíme pravidly stanovenými ve školním řádu.

 

Organizace výuky během distančního vzdělávání

 • Veškerá komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím aplikace Edookit.

 

Distanční výuka bude probíhat následujícím způsobem:

 • Edookit – zadávání úkolů a oznámení o videokonferencích, on-line testy.
 • Teams – videokonference, studijní materiály, úkoly, on-line testy.

 

Způsob a pravidla hodnocení:

 • Hodnocení žáků v distančním způsobu výuky vychází z Řádu školy (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků).
 • Ověřování znalostí a vědomostí probíhá formou testů v systému aplikací Edookit, Teams, Forms – popřípadě vyhodnocením úkolů, které zadal vyučující daného předmětu.
 • Hodnocení žáků je standardně zadáváno do systému Edookit.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Organizace výuky od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 pro II. stupeň

Organizace výuky od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 pro II. stupeň

 

   12. 10. - 16. 10 . 19. 10. - 23. 10.
6. - 7. ročník            Prezenční výuka - ve škole                          Distanční výuka - doma                     
         
  12. 10. - 16. 10 . 19. 10 . - 23. 10.
8. - 9. ročník        Distanční vyuka - doma              Prezenční výuka - ve škole

 

Prezenční výuka II. stupně bude probíhat dle platného rozvrhu!!!

Výuka na I. stupni zůstává beze změny!!

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Příprava na distanční výuku – základní informace

Příprava na distanční výuku – základní informace 

 • Informace o domácích úkolech, přípravě na výuku a on-line výuce (pravděpodobně II. stupeň) budou, jak pro rodiče, tak i pro žáky probíhat přes aplikaci Edookit.

V případě, že žáci nebo zákonní zástupci neznají své přístupové heslo, zkontaktují ZŘŠ Mgr. A. Veselou na tel. čísle 777 670 461 v pracovní době od 07:00 do 16:00 h. 

 • On-line výuka bude probíhat v aplikaci Microsoft Teams.

S touto aplikací byli žáci seznámeni ve škole. Pokud žáci si nezapamatovali heslo nebo přihlašovací údaje mohou kontaktovat školního správce IT L. Paulíkovou na telefonním čísle 519 344 207 nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  v pracovní době 07:00 – 15:30 hod.

 • Žáci, kteří uvedli v dotazníku, že nemají potřebné technické zázemí pro on-line výuku, budou řešeni individuálně.
 • Další informace (dle opatření vlády) Vám budou zasílány v aplikaci Edookit a budou uvedeny i na webových stránkách školy zspodivin.cz

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Informace k probíhajícím opatřením / nařízením v souvislosti pandemie COVID 19

Všechny informace k probíhajícím opatřením v souvislosti pandemie COVID 19 naleznete v sekci dokumenty. Nově jsou tam vloženy dokumenty:

Informace pro zákonné zástupce - Doporučený postup OSPDL ČLS JEP u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O CHRONICKÉM RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍ

 V Podivíně, dne 17.9.2020

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výsledky přijímacího řízení zápisu žáků do školní družiny

Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace

oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu žáků do školní družiny.

Pro školní rok 2020/2021 byli přijati níže uvedení žáci pod registračními čísly:

 Oddělení ŠD I:      Oddělení ŠD II:  
219/R26/2020/ŘŠ 249/R56/2020/ŘŠ 221/R28/2020/ŘŠ 253/R60/2020/ŘŠ
220/R27/2020/ŘŠ 250/R57/2020/ŘŠ 222/R29/2020/ŘŠ 255/R62/2020/ŘŠ
223/R30/2020/ŘŠ 251/R58/2020/ŘŠ 224/R31/2020/ŘŠ 256/R63/2020/ŘŠ
225/R32/2020/ŘŠ 252/R59/2020/ŘŠ 228/R35/2020/ŘŠ 258/R65/2020/ŘŠ
226/R33/2020/ŘŠ 254/R61/2020/ŘŠ 231/R38/2020/ŘŠ 259/R66/2020/ŘŠ
227/R34/2020/ŘŠ 257/R64/2020/ŘŠ 234/R41/2020/ŘŠ 262/R69/2020/ŘŠ
229/R36/2020/ŘŠ 260/R67/2020/ŘŠ 235/R42/2020/ŘŠ 265/R72/2020/ŘŠ
230/R37/2020/ŘŠ 261/R68/2020/ŘŠ 236/R43/2020/ŘŠ 266/R73/2020/ŘŠ
232/R39/2020/ŘŠ 263/R70/2020/ŘŠ 238/R45/2020/ŘŠ 268/R75/2020/ŘŠ
233/R40/2020/ŘŠ 264/R71/2020/ŘŠ 239/R46/2020/ŘŠ 270/R77/2020/ŘŠ
237/R44/2020/ŘŠ 267/R74/2020/ŘŠ 240/R47/2020/ŘŠ 271/R78/2020/ŘŠ
241/R48/2020/ŘŠ 269/R76/2020/ŘŠ 242/R49/2020/ŘŠ 273/R80/2020/ŘŠ
244/R51/2020/ŘŠ 272/R79/2020/ŘŠ 243/R50/2020/ŘŠ 289/R81/2020/ŘŠ
245/R52/2020/ŘŠ 291/R83/2020/ŘŠ 246/R53/2020/ŘŠ 290/R82/2020/ŘŠ
248/R55/2020/ŘŠ 293/R84/2020/ŘŠ 247/R54/2020/ŘŠ  

 

 

 Byli přijati všichni žáci, kteří byli přihlášeni.

 V Podivíně, dne 16.9.2020

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Zápis do školní družiny pro žáky 1. – 5. ročníku na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. – 5. ročníku na školní rok 2020/2021 ve dnech 24. 08. 2020 – 06. 09. 2020 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín. Zápisové lístky (přihlášky) pro odpolední, popřípadě i ranní docházku, budou v uvedený termín k dispozici na sekretariátu školy od 9:00 do 13:00 nebo na webových stránkách

www.zspodivin.cz/skolni-druzina-klub

Vyplněné přihlášky lze odevzdat ve výše uvedený termín osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro posouzení o přijetí bude rozhodovat datum narození dítěte a datum podání zápisového lístku.

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výběrové řízení na obsazení místa na plný úvazek školník s nástupem 03. 08. 2020

Ředitel Základní školy Podivín

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na plný úvazek školník s nástupem 03. 08. 2020

Požadavky: 

               1) Ukončenou střední odbornou školu nebo střední odborné učiliště

               2) Občanská a morální bezúhonnost

               3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

               4) Dobrý zdravotní stav             

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně nebo elektronicky od 14. 07. 2020 do 24. 07. 2020 na adresu:

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem asistentky (asistenta) pedagoga

Ředitel Základní školy Podivín,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem asistentky (asistenta) pedagoga s nástupem 25. 08. 2020

Požadavky: 

               1) Ukončené úplné střední, popřípadě bakalářské vzdělání pedagogického zaměření

               2) Občanská a morální bezúhonnost

               3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

               4) Dobrý zdravotní stav                          

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně nebo elektronicky od 01. 07. 2020 do 24. 07. 2020 na adresu:                                                                         

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 519 344 207
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD I.: +420 721 691 233
 • telefon ŠD I.: +420 723 817 492

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz