Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu dětí k plnění povinné školní docházky.

 

Pro školní rok 2020/2021 byli přijati k povinné školní docházce  níže uvedení žáci pod registračními čísly:       

 

98/R2/2020/ŘŠ                                                           90/R5/2019/ŘŠ              

100/R4/2020/ŘŠ                                                        101/R16/2019/ŘŠ

102/R6/2020/ŘŠ                                                        104/R19/2019/ŘŠ               

104/R8/2020/ŘŠ                                                        105/R20/2019/ŘŠ

106/R10/2020/ŘŠ                                                      109/R24/2019/ŘŠ

107/R11/2020/ŘŠ                                                      110/R25/2019/ŘŠ

108/R12/2020/ŘŠ                                                      113/R28/2019/ŘŠ

110/R14/2020/ŘŠ                                                      114/R29/2019/ŘŠ                                  

110/R14/2020/ŘŠ                                                      111/R15/2020/ŘŠ                                  

112/R16/2020/ŘŠ                             

113/R17/2020/ŘŠ                             

116/R20/2020/ŘŠ

118/R21/2020/ŘŠ

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2020/2021 proběhne zápis do 1. ročníku od 20. dubna 2020 do 22. dubna 2020 (pondělí až středa). Zápis proběhne jen formálním způsobem.

Zákonný zástupce podá „Žádost o přijetí“ a „Zápisní lístek“ k plnění povinné školní docházky svého dítěte, kterou obdrží poštou nebo si ji vytiskne z webových stránek školy (www.zspodivin.cz).

Možnosti podání:    -     datovou schránkou s elektronickým podpisem (cjmz7p5)

 • e-mailem s elektronickým podpisem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • poštou
 • osobně (v době od 08:00 do 16:00)

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno získat na webových stránkách naší školy ZDE.

Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit, včetně výše uvedených tiskopisů, ředitelství školy v den zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207, 725 750 315 nebo e-mailem

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 Základní škola Podivín, příspěvková organizace,

Masarykovo nám. 230 otevře jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 30 žáků.

1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění,

2. trvalé bydliště v městě Podivín,

3. v případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ministerstvo zdravotnictví nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení

Toto opatření je na nezbytně nutnou dobu. Žáci nebudou chodit do školy, školní družiny, školního klubu (knihovny) a školní jídelny. Vedoucí školní jídelny sděluje, že pro žáky se vařit nebude a jsou od 11. 03. 2020 (včetně) odhlášeni. Pro zaměstnance a cizí strávníky se vaří oběd č. 1.

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Doporučení vedení školy týkající se koronaviru

Doporučení vedení školy týkající se koronaviru:

Vážení rodiče, v návaznosti na varování ministerstva školství, které jsme Vám zasílali, a pro bezpečí Vašich i ostatních dětí sdělujeme, po dohodě se zřizovatelem, níže uvedené doporučení naší školy:

 • Dodržování základních hygienických návyků
 • plánujete-li cestu do rizikových oblastí, prosím, zvažte, zda je tato cesta nutná
 • pokud jste tyto oblasti již navštívili, doporučujeme, abyste po dobu 14 dnů nechali dítě doma a sledovali jeho zdravotní stav
 • uznáte-li, že toto opatření není potřebné, pošlete dítě do školy s vyplněným prohlášením, které je přílohou tohoto sdělení.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost

 

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem

Ředitel Základní školy Podivín

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa se zkráceným úvazkem asistentky (asistenta) pedagoga s nástupem 06. 01. 2020

Požadavky: 

               1) Ukončené úplné střední, popřípadě bakalářské vzdělání pedagogického zaměření

               2) Občanská a morální bezúhonnost

               3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

               4) Dobrý zdravotní stav              

               

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně

nebo elektronicky od 02. 12. 2019 do 20. 12. 2019

na adresu:                                                                         

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín  

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Volno ředitele školy

Ředitel základní školy Podivín podle zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), § 24, odst. 2 z organizačních důvodů vyhlašuje na den 18. 11. 2019 (pondělí) pro žáky volno ředitele školy.

Školní družina nebude v provozu. Školní jídelna bude vařit. 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa se zkráceným úvazkem

Ředitel Základní školy Podivín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa se zkráceným úvazkem administrativní pracovnice, účetní ZŠ Podivín

 Požadavky: 

 1. Ukončené úplné střední vzdělání ekonomického směru
 2. Znalost základů podvojného účetnictví
 3. Občanská a morální bezúhonnost
 4. Dobrý zdravotní stav

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně nebo elektronicky do 30. 10. 2019 na adresu:

Základní škola, Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předpokládaný nástup listopad 2019.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Výsledky přijímacího řízení zápisu dětí do školní družiny

Vážení rodiče,

Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu dětí do školní družiny. Pro školní rok2019l2020 byli přiiati uvedení žáci pod registračními čísly v dokumentu ke stažení: zde

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

Ředitelství Základní školy Podivín oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. září 2019 v 08:00 hodin ve třídách daného ročníku.

skola start

 

V Podivíně, dne 29. 08. 2019

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Přechod školy na nový informační systém Edookit

Vážení rodiče,

Od letošního školního roku naše škola přechází na nový informační systém Edookit. Díky tomuto systému rodiče budou mít objektivní přehled o prospěchu svých dětí a o denní aktivitě na škole.

Rodiče a žáci budou přes tento systém informování o svém prospěchu (EŽK), ale také o chování a různých školních aktivitách (třídní schůzky, divadla, výlety…..) nově také o zastupování chybějícího učitele v hodině. Rodiče nadále budou omlouvat své děti při jejich absenci a bude-li potřeba i komunikovat s učiteli.

Velkou výhodou v dnešní době je možnost stáhnout si mobilní aplikaci tohoto systému pro rodiče i žáky.

Jen prvňáčkům a jejich rodičům jsou poskytnuty obě knížky (EŽK, listinná), ale komunikace a informování rodičů bude probíhat elektronickou formou.

Školní informační systém poskytuje server https://www.edookit.com/  díky jeho snadné přístupnosti na internetu, nebo přes mobilní aplikaci a přehlednému ovládání, tak mají žáci i rodiče pohodlný přístup k informacím ne jen o školním prospěchu svého dítěte.

Elektronická žákovská knížka není pouze pro zápis známek, ale využívá se i jako komunikace mezi pedagogy a rodiči.  Rodiče jsou touto cestou informování o probraném učivu, o plánovaných písemných pracích, domácích úkolech, školních aktivitách: zájezdy, plavání, výlety atd. stejně tak o chování svého dítěte.

Pro přihlášení do tohoto systému Vám budou na Váš soukromý email přeposlány přihlašovací údaje s popisem jak se do Edookitu zaregistrovat a nainstalovat si aplikace. Žáci obdrží informační leták, kde Vás žádáme o uvedení soukromé e-mailové adresy.

Těšíme se na spolupráci, za celý pedagogický tým

Mgr. Alena Veselá

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 725 085 050
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, poverenec@zspodivin.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz