Výběrové řízení na obsazení místa učitelka/učitel I. stupně.

Ředitel Základní školy Podivín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitelka/učitel  I. stupně.

Požadavky:   1) Ukončené úplné vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření

                      2) Občanská a morální bezúhonnost

                      3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

                      4) Dobrý zdravotní stav

                      5) Znalost Aj vítána                                                                                              

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte písemně nebo elektronicky do 31. 07. 2019 na adresu:                                                                                           

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín   

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Třídní schůzky 25.04.2019

Třídní schůzky 25. 04. 2019
Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se budou konat 25. 04. 2019.


I. stupeň – 15:30 hod.(kmenové učebny)

II. stupeň – 16:00 hod.(kmenové učebny)

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Jarní sběr papíru

Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ  ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 23. 04. – 24. 04. 2019 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod,

organizuje „Jarní sběr papíru“.

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí. Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na vybavení knihovny a zakoupení školních reprezentačních triček).

Za zapojení do této akce Vám předem děkuje vedení školy a výbor SRPDŠ.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2019/2020 proběhne zápis ve středu 17. dubna 2019 od 15:00 hodin v prvním patře budovy ZŠ Podivín. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí (příloha)
 • zápisní lístek (příloha)
 • souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů dítěte

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu nebo získat na webových stránkách naší školy (www.zspodivin.cz). Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy v den zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207 nebo při osobní návštěvě školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 Základní škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230 otevře jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 30 žáků.

 1. věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění
 2. trvalé bydliště v městě Podivín
 3. v případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Zápisový list

Vážení rodiče,

„Zápisový list“ ke vzdělávání na střední škole“ bude ředitel ZŠ Podivín vydávat zákonnému zástupci ve dnech 25. 02. 2019 až 01. 03. 2019 v době od 13:30 – 15:00.

V případě nepřítomnosti ŘŠ zápisový lístek bude vydán na sekretariátu školy.   

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Výběrové řízení na obsazení místa učitelka/učitel II. stupně.

Ředitel Základní školy Podivín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitelka/učitel  II. stupně.

Požadavky:  1) Ukončené úplné vysokoškolské vzdělání učitelství II. stupně (humanitní obor)

                      2) Občanská a morální bezúhonnost

                      3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

                      4) Dobrý zdravotní stav

                      5) Znalost Aj vítána                                                                                              

Přihlášky do výběrového řízení s životopisem zasílejte elektronicky nebo písemně do 10. 02. 2019 na adresu:                                                                                          

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín   

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Třídní schůzky 08.01.2019

Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se budou konat 8.1.2019:

 I. stupeň – 16:00 hod. (kmenové učebny)

II. stupeň – 16:30 hod. (kmenové učebny)

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 725 085 050
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, poverenec@zspodivin.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz