XI. Školní ples ZŠ Podivín

ZŠ Podivín, MěÚ Podivín a SRPDŠ Podivín Váš srdečně zvou na XI. Školní ples ZŠ Podivín, který se koná 26. února 2016 v Městské hale.

 • Program: 20.00 - zahájení plesu, 20.30 - předtančení žáků.
 • K tanci a poslechu hraje skupina MERLLIN.
 • Vstupné 120 Kč, místenka 30 Kč.

ples2016

140 let od založení školy - Den otevřených dveří

pozvanka zs podivin

Po celý minulý rok jsme se těšili, až se dokončí rekonstrukce přístavby na naší škole v Podivíně. Vše se včas dokončilo a přístavba školy mohla být představena široké veřejnosti právě k 140. výročí založení školy na den otevřených dveří – 7. 11. 2015. 

Slavnostní přestřihnutí pásky se ujal pan ředitel Mgr. M. Cagášek společně se starostou města panem S. Machovským a všichni návštěvníci si mohli přístavbu prohlédnout po její rozsáhlé rekonstrukci. Nové prostory – školní družina, odborné učebny, knihovna a další nově prostory se všem velice líbily. Škola se zároveň pochlubila nejen rozmanitou činností, ale i vernisáží fotografií z minulosti školy a školních akcí.

Rodiče, bývalí žáci a přátelé školy si v krásně vyzdobených třídách mohli prohlédnout učební pomůcky, učebnice, ukázky práce s interaktivní tabulí, fyzikální a chemické pokusy v nových učebnách, prevenci rizikového chování, projekt Hobit. V PC učebně běžely prezentace na interaktivní tabuli ze školních akcí minulých let.

V mnoha třídách si rodiče a návštěvníci mohli odnést upomínkové předměty, malé dárečky a mohli sledovat děti v rukodělných dílnách – např. ve školní družině nebo ve školních dílnách. Ve cvičné kuchyňce bylo nachystáno občerstvení – ochutnávka pomazánek a moučníků.

Náplň sobotního odpoledne v naší škole byla tak rozmanitá, že mnozí návštěvníci zalitovali, že měli na celou prohlídku málo času. Přesto jsme všichni přesvědčeni, že naše škola v Podivíně se měla čím pochlubit a že všichni odcházeli spokojeni a s hrdostí na školu, která se rozvinula do krásy, a do které chodili sami nebo do ní teď vodí své děti a vnuky.

Mgr. Jana Malinová

140 oslava skola 01    140 oslava skola 02

Program

u vchodu:

 • propagační materiály
 • školní jídelna – vernisáž fotografií

suterén:

 • cvičná kuchyňka – občerstvení, ochutnávka pomazánek
 • dílny – ukázka výrobků žáků
 • cvičebna – fotogalerie LVK

přízemí:

 • učební pomůcky
 • učebnice, upomínkové dárečky
 • chemické pokusy
 • ukázka práce s interaktivní tabulí
 • fyzikální pokusy
 • prevence rizikového chování
 • projekt Hobit

I. patro:

 • školní družina – tvořivá dílna
 • výrobky žáků
 • upomínkové dárky
 • fotografie
 • ukázka práce s interaktivní tabulí
 • PC učebna – projekce školních akcí
 • knihovna - trochu historie 

Pogram pro Váš připravili

 • Ředitel školy: Mgr. M. Cagášek
 • Zástupce ŘŠ: Mgr. J. Horňák
 • Vých. poradce: Mgr. D Mačicová
 • Školní spec. ped.: Mgr. A. Veselá;
 • Pedagogové: Mgr. M. Poláchová; Mgr. M. Babičová Šil.; Mgr. J. Malinová; Mgr. Z. Floriánová; Mgr. J. Kolaříková; Mgr. A. Racková; Mgr. D. Hošpesová; Mgr. J. Medek; Mgr. M. Svobodová; Mgr. I. Šemorová; Mgr. P. Schallenbergerová; Mgr. J. Leblochová; Mgr. J. Harnušková       
 • As. ped.: Mgr. V. Mihalíková; H. Vízdalová; J. Švábová
 • Vych. ŠD: J. Valíčková; V. Holubová
 • Provozní zam.: L. Paulíková; J. Syslová; M. Konfráterová; M. Průšová; K. Gála
 • Žáci ZŠ Podivín