Nástroje pro usnadnění přístupu

Jarní sběr papíru

Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ  ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 23. 04. – 24. 04. 2019 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod,

organizuje „Jarní sběr papíru“.

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí. Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na vybavení knihovny a zakoupení školních reprezentačních triček).

Za zapojení do této akce Vám předem děkuje vedení školy a výbor SRPDŠ.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Zápis do první třídy

Pro školní rok 2019/2020 proběhne zápis ve středu 17. dubna 2019 od 15:00 hodin v prvním patře budovy ZŠ Podivín. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • žádost o přijetí (příloha)
 • zápisní lístek (příloha)
 • souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů dítěte

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu nebo získat na webových stránkách naší školy (www.zspodivin.cz). Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy v den zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207 nebo při osobní návštěvě školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 Základní škola Podivín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 230 otevře jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 30 žáků.

 1. věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění
 2. trvalé bydliště v městě Podivín
 3. v případě volné kapacity do určeného počtu 30 žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Zápisový list

Vážení rodiče,

„Zápisový list“ ke vzdělávání na střední škole“ bude ředitel ZŠ Podivín vydávat zákonnému zástupci ve dnech 25. 02. 2019 až 01. 03. 2019 v době od 13:30 – 15:00.

V případě nepřítomnosti ŘŠ zápisový lístek bude vydán na sekretariátu školy.   

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Výběrové řízení na obsazení místa učitelka/učitel II. stupně.

Ředitel Základní školy Podivín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa učitelka/učitel  II. stupně.

Požadavky:  1) Ukončené úplné vysokoškolské vzdělání učitelství II. stupně (humanitní obor)

                      2) Občanská a morální bezúhonnost

                      3) Trpělivý a laskavý vztah k dětem

                      4) Dobrý zdravotní stav

                      5) Znalost Aj vítána                                                                                              

Přihlášky do výběrového řízení s životopisem zasílejte elektronicky nebo písemně do 10. 02. 2019 na adresu:                                                                                          

Základní škola

Masarykovo náměstí 230

691 45 Podivín   

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Třídní schůzky 08.01.2019

Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se budou konat 8.1.2019:

 I. stupeň – 16:00 hod. (kmenové učebny)

II. stupeň – 16:30 hod. (kmenové učebny)

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 

Prevence duševního zdraví u žáků

Vážení rodiče,   

pedagogičtí pracovníci ZŠ Podivín Vás srdečně zvou ve čtvrtek 10. 01. 2019 v 18:00 na přednášku pod vedením psychologa Mgr. T. Kvapilíka na téma „Prevence duševního zdraví u žáků, která se uskuteční v budově ZŠ.

 Přednáška bude zahrnovat informace o stresových situacích ve výuce – zkoušení, písemné práce, uzavírání známek k pololetí, příprava na přijímací zkoušky a další.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. M. Svobodová, Mgr. D. Mačicová

 

 

PF 2019

Vážení spoluobčané,

 po celoročním shonu a stresových situací se blíží období, které máme jistě všichni rádi – vánoční svátky a Silvestr. Jistě již máte přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto svátky proběhly v klidu a v rodinné pohodě. Většina z nás v tyto dny také bilancuje uplynulý rok a plánuje blízkou i vzdálenou budoucnost.

Co vše zaměstnanci školy a žáci uskutečnili ve školním roce 2017/2018 je zpracováno ve „Výroční zprávě ZŠ Podivín“, která je k dispozici na webových stránkách (www.zspodivin.cz). Především bych chtěl vyzvednout projektové dny, Školní akademii, jarní a podzimní sběr papíru, besedy pro rodiče financované z projektu ESF.

V roce 2019 ve spolupráci s městem připravujeme projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny. Pevně věřím, že výměna oken a nová fasáda do dvora bude v novém roce uskutečněna. Dále bych chtěl zapojit školu do projektů ESF pro získání finančních prostředku na učebnu informatiky (zpracován a odeslán projekt), jazykové učebny a podporu výuky.

Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům městské rady a zastupitelstvu města za vše, co pro naši školičku v roce 2018 udělali.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemně prožité vánoční svátky a v roce 2019 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 1PF

Přednáška na téma „Šikana“

Vážení rodiče,


pedagogičtí pracovníci Vás srdečně zvou ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 18:00 na přednášku Bc. et Bc. A. Klingelové na téma „Šikana“, která se uskuteční v budově ZŠ. Dozvíte se, jaké máme druhy a stupně šikany, co můžete udělat pro své dítě, pokud se ocitne v roli agresora či oběti, jak svému dítěti pomoci.

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Podivín podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §24, vyhlašuje z organizačních důvodů dne 07. 12. a 21. 12. 2018 (pátek) pro žáky volno.

Školní družina bude v provozu jen v pátek 07. 12. 2018
Školní jídelna pro žáky vaří jen v pátek 07. 12. 2018.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

Besedy a přednášky určené pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na sérii šesti besed a přednášek určených pro rodiče na různá témata týkající se prevence sociálně patologických jevů. Dozvíte se spoustu informací od odborníků, kteří se tématy zabývají a najde se prostor i pro diskuzi a dotazy. Besedy se uskuteční v prostorách základní školy.

První tři přednášky bude zajišťovat Bc. et Bc. Adéla Klingelová ze společnosti Podané ruce o. p. s. z Brna a budou se konat v prostorách školy.

První přednáška se uskuteční 20. 11. 2018 v 18:00 hod. na téma „Nebezpečí internetu". Přednáška bude zahrnovat témata: sociální sítě, zveřejňování údajů, kyberšikana, rodičovská kontrola, sázení přes internet.

Druhá přednáška bude 29. 11. 2018 v 18:00 hod. na téma „Šikana". Dozvíte se, jaké máme druhy a stupně šikany, co můžete udělat pro své dítě, pokud se ocitne v roli agresora nebo oběti, jak svému dítěti pomoci, znovu bude řeč o kyberšikaně.

Třetí přednáška 13. 12. 2018 v 18:00 hod bude na téma „Poruchy příjmu potravy". Přednáška bude zahrnovat informace o anorexii, bulimii, psychologii těchto onemocnění, jak poznat, že se týká Vašeho dítěte, jak mu pomoci a kam se pro pomoc obrátit.

 • lednu 2019 proběhnou další dvě přednášky na téma „Drogová závislost" a „Prevence duševního zdraví" pod vedením psychologa Mgr. Tomáše Kvapilíka. O přesných termínech budete včas informováni.
 • únoru bude série přednášek ukončena poslední besedou, kde se setkáte se zástupkyní Policie ČR Mgr. Haraštovou a Mgr. Adamusovou z PPP Břeclav. Seznámíte se s konkrétními informacemi z našeho regionu ohledně drog, kriminální činnosti mládeže

a další.

Těšíme se na Vaši účast

Mgr. M. Svobodová a Mgr. D. Mačicová

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz