Volební lístek pro volby do Školské rady

Vážení rodiče,

ZDE je ke stažení volební lístek ve formátu PDF s kandidáty do Školské rady Základní školy Podivín.

Ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) je školská rada zřízena na každé základní škole v ČR jak jste byli informováni třídními učiteli na třídních schůzkách.

Na naší škole proběhne volba škol. rady 04. 01. 2018 v době od 15:50 do 17:00. Volební urna bude umístěna v prostoru vstupu do školy, kde budete vhazovat vyplněný volební lístek.

Volební lístek vyplníte tak, že si vyberete dva z navržených kandidátů, které označíte křížkem v políčku před jejich jménem. Počet je nutné dodržet, jinak je hlas neplatný.

Dva z navržených kandidátů, kteří získají největší počet Vašich hlasů, budou členy Školské rady ZŠ Podivín na dobu tří let. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín