Sběr starého papíru

Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 26. 04. - 27. 04. 2017 v době od 10:30 hod. do 17:00 hod: organizuje „Sběr papíru".

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí.

Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na vybavení knihovny a zakoupení školních reprezentačních triček).

Za zapojeni do této akce Vám předem děkuje vedení školy a výbor SRPDŠ.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín