Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 11. 05. – 12. 05. 2016 v době od 10:30 hod. do 17:00 hod, organizuje „Sběr papíru“. Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí. Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na vybavení knihovny a zakoupení školních reprezentačních triček). Za zapojení do této akce Vám předem děkují žáci, vedení školy a výbor SRPDŠ.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín