Nástroje pro usnadnění přístupu

Zápis do první třídy školní rok 2024/2025 - informace pro rodiče

Ředitelka ZŠ Podivín oznamuje zákonným zástupcům, že zápis pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku povinné školní docházky se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 15:00 hodin v prvním patře budovy ZŠ Podivín.

K zápisu přijde zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci     k zápisu dostavit (např. nemoc).

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout na sekretariátu školy, nebo získat na webových stránkách naší školy (www.zspodivin.cz). Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami (doporučení PPP a vyjádření pediatra) je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v den zápisu.

V případě žádosti o odklad se dítě zápisu nezúčastní.

          Bližší informace je možno získat na telefonu 519 344 207, 602 180 410

nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děti, kterým byl schválen odklad školní docházky při zápisu v roce 2023-2024, se letos zápisu také zúčastní.

Budeme se na děti těšit 2. září na slavnostním zahájení školního roku.

 

       Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024/2025

       Ve školním roce 2024/2025 Základní škola Podivín, příspěvková organizace,

Masarykovo nám. 230 otevře:

 • jednu první třídu s celkovým maximálním počtem do 30 žáků,
 • dvě první třídy v případě celkem zapsaných více než 30 dětí.

1. Věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění.

2. Trvalé bydliště ve městě Podivín.

3. V případě volné kapacity do určeného počtu žáků ve třídě základní školy se bude pro přijetí dětí, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod Základní školy Podivín, přihlížet k těmto kritériím (kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí).

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023) rodiče přijdou s dítětem k zápisu.
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného

v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Každé dítě dostane u zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

V Podivíně, dne 20.03.2024

Mgr. Alena Veselá, ředitelka ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 519 344 207
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD I.: +420 721 691 233
 • telefon ŠD I.: +420 723 817 492

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz