Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Distanční výuka – informace pro zákonné zástupce a žáky ZŠ Podivín

Pravidla distanční výuky z důvodu mimořádné situace v souvislosti s pandemií COVID – 19.

 

Distanční výuka

 • Dle zákona č. 561/2004/Sb., (školský zákon) je distanční výuka povinná.
 • Při uzavření školy se distanční formou vzdělávají všichni žáci.
 • V období nařízené karantény je distanční výuka z pozice žáka dobrovolná, pokud se však vyučující a žák na distanční výuce dohodnou, pak je distanční výuka povinná.
 • V případě, že žák nemá možnost používat IT techniku nebo připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který následně domluví náhradní způsob distanční výuky.

 

Absence během distanční výuky

 • Absence žáků při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při výuce on-line je považováno za absenci nepřipojení se k přenosu a absenci je třeba řádně omluvit.
 • Při omlouvání absence se řídíme pravidly stanovenými ve školním řádu.

 

Organizace výuky během distančního vzdělávání

 • Veškerá komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím aplikace Edookit.

 

Distanční výuka bude probíhat následujícím způsobem:

 • Edookit – zadávání úkolů a oznámení o videokonferencích, on-line testy.
 • Teams – videokonference, studijní materiály, úkoly, on-line testy.

 

Způsob a pravidla hodnocení:

 • Hodnocení žáků v distančním způsobu výuky vychází z Řádu školy (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků).
 • Ověřování znalostí a vědomostí probíhá formou testů v systému aplikací Edookit, Teams, Forms – popřípadě vyhodnocením úkolů, které zadal vyučující daného předmětu.
 • Hodnocení žáků je standardně zadáváno do systému Edookit.

 

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 725 085 050
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, poverenec@zspodivin.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz