Nástroje pro usnadnění přístupu

Výuka pro žáky 9.ročníku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vláda od 11. 05. 2020 umožnila výuku pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací řízení do středných škol, kde se konají jednotné přijímací zkoušky. Docházka je dobrovolná a je jen na rodičích (zákonných zástupcích), zda své dítě pošlou do školy, nebo se nadále bude vzdělávat na dálku doma, aniž by mělo absenci. V případě zájmů účasti Vašeho dítěte ve škole je nutné, abyste neprodleně informovali ředitele školy (viz Oznámení 1) na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , že se výuky v budově školy zúčastní.

Předběžné informace:

I. Výuka pravděpodobně bude zahájena v pondělí 11. 05. nebo v úterý 12. 05. 2020  (organizace výuky je plně v kompetenci ředitele školy – nemusí být každý den atd.)

II. a) Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),

     b) pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

III. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

IV. Při prvním vstupu do školy předkládá žák (zákonný zástupce žáka) prohlášení (viz

      Příloha 2), které je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

    s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou     

    např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě,
 • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

    funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

V. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

VI. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

 

VII. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

VIII. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

IX. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Další informace budou poskytovány průběžně.

 

 Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

logo

Základní škola Podivín,
příspěvková organizace

 • Masarykovo náměstí 230, 691 45 Podivín
 • Datová schránka ID: cjmz7p5 

Kontakty na ostatní zaměstnance jsou v záložce Zaměstnanci 

 • telefon/fax: +420 519 344 207
 • e-mail: reditel@zspodivin.cz
 • telefon ŘŠ: +420 777 670 461
 • telefon I. stupeň: +420 723 817 492
 • telefon II. stupeň: +420 723 475 165
 • telefon ŠD: +420 721 691 233

Zpracování a ochrana osobních údajů

Informace - GDPR (PDF ke stažení)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ZŠ Podivín:
Mgr. Žaneta Vítů, vitu@ak-vitu.cz


Textová verzeGrafická verze

Prohlášení o přístupnosti


vytvořil www.webdesign-www.cz