Přechod školy na nový informační systém Edookit

Vážení rodiče,

Od letošního školního roku naše škola přechází na nový informační systém Edookit. Díky tomuto systému rodiče budou mít objektivní přehled o prospěchu svých dětí a o denní aktivitě na škole.

Rodiče a žáci budou přes tento systém informování o svém prospěchu (EŽK), ale také o chování a různých školních aktivitách (třídní schůzky, divadla, výlety…..) nově také o zastupování chybějícího učitele v hodině. Rodiče nadále budou omlouvat své děti při jejich absenci a bude-li potřeba i komunikovat s učiteli.

Velkou výhodou v dnešní době je možnost stáhnout si mobilní aplikaci tohoto systému pro rodiče i žáky.

Jen prvňáčkům a jejich rodičům jsou poskytnuty obě knížky (EŽK, listinná), ale komunikace a informování rodičů bude probíhat elektronickou formou.

Školní informační systém poskytuje server https://www.edookit.com/  díky jeho snadné přístupnosti na internetu, nebo přes mobilní aplikaci a přehlednému ovládání, tak mají žáci i rodiče pohodlný přístup k informacím ne jen o školním prospěchu svého dítěte.

Elektronická žákovská knížka není pouze pro zápis známek, ale využívá se i jako komunikace mezi pedagogy a rodiči.  Rodiče jsou touto cestou informování o probraném učivu, o plánovaných písemných pracích, domácích úkolech, školních aktivitách: zájezdy, plavání, výlety atd. stejně tak o chování svého dítěte.

Pro přihlášení do tohoto systému Vám budou na Váš soukromý email přeposlány přihlašovací údaje s popisem jak se do Edookitu zaregistrovat a nainstalovat si aplikace. Žáci obdrží informační leták, kde Vás žádáme o uvedení soukromé e-mailové adresy.

Těšíme se na spolupráci, za celý pedagogický tým

Mgr. Alena Veselá