Jarní sběr papíru

Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ  ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 23. 04. – 24. 04. 2019 v době od 10:00 hod. do 17:00 hod,

organizuje „Jarní sběr papíru“.

Odevzdávejte tříděný papír: směs novin, letáků a časopisů bez příměsi ostatních papírů a dále vlnité lepenky bez ostatních příměsí. Polovina získané částky za sběr zůstává pro potřebu třídám a druhá polovina částky bude vložena na fond SRPDŠ (finanční prostředky budou použity na vybavení knihovny a zakoupení školních reprezentačních triček).

Za zapojení do této akce Vám předem děkuje vedení školy a výbor SRPDŠ.

 

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín