PF 2019

Vážení spoluobčané,

 po celoročním shonu a stresových situací se blíží období, které máme jistě všichni rádi – vánoční svátky a Silvestr. Jistě již máte přichystané dárečky a vše připravené, aby tyto svátky proběhly v klidu a v rodinné pohodě. Většina z nás v tyto dny také bilancuje uplynulý rok a plánuje blízkou i vzdálenou budoucnost.

Co vše zaměstnanci školy a žáci uskutečnili ve školním roce 2017/2018 je zpracováno ve „Výroční zprávě ZŠ Podivín“, která je k dispozici na webových stránkách (www.zspodivin.cz). Především bych chtěl vyzvednout projektové dny, Školní akademii, jarní a podzimní sběr papíru, besedy pro rodiče financované z projektu ESF.

V roce 2019 ve spolupráci s městem připravujeme projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny. Pevně věřím, že výměna oken a nová fasáda do dvora bude v novém roce uskutečněna. Dále bych chtěl zapojit školu do projektů ESF pro získání finančních prostředku na učebnu informatiky (zpracován a odeslán projekt), jazykové učebny a podporu výuky.

Rád bych poděkoval našim žákům, pedagogům, správním zaměstnancům, rodičům, sponzorům, členům městské rady a zastupitelstvu města za vše, co pro naši školičku v roce 2018 udělali.

Na závěr bych vám všem chtěl popřát příjemně prožité vánoční svátky a v roce 2019 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Miroslav Cagášek, ředitel ZŠ Podivín

 

 1PF