Zápis do školní družiny Vážení rodiče,ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. – 5. ročníku na školní rok 2016/2017 ve dnech 22. 08. 2016 – 02. 09. 2016 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín....
Medvědí stezka 2016 Pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s ASPV Slavoj Podivín připravili pro žáky 4. – 9. ročníku závod v přírodě „Medvědí stezkou“. Termín: 29. 04. 2016 v 8:45 hod. – 4. – 6....
Sběr starého papíru Ředitelství ZŠ Podivín, ve spolupráci se SRPDŠ ZŠ Podivín dává na vědomí, že ve dnech 11. 05. – 12. 05. 2016 v době od 10:30 hod. do 17:00 hod, organizuje „Sběr papíru“....
Vážení rodiče, „Zápisový list ke vzdělávání ve střední škole“ bude ředitel ZŠ Podivín vydávat zákonnému zástupci ve dnech 23. 02. 2016 a 01. 03. 2016 v době od 13:00 – 15:30.V případě nepřítomnosti...
ZŠ Podivín, MěÚ Podivín a SRPDŠ Podivín Váš srdečně zvou na XI. Školní ples ZŠ Podivín, který se koná 26. února 2016 v Městské hale. Program: 20.00 - zahájení plesu, 20.30 - předtančení žáků. K tanci...
Zobrazit více:Novinky  

Základní škola Podivín, okres Břeclav

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN