Třídní schůzky 05. 01. 2017 Ředitelství ZŠ Podivín oznamuje rodičům, že třídní schůzky se uskuteční 05. 01. 2017. I. stupeň – 16:00 hod (kmenové učebny)  |  II. stupeň – 16:30 hod (kmenové učebny)...
Ředitel Základní školy Podivínvyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa školního asistenta na zkrácený úvazek. Detaily pro výběrové řízení najdete v přiloženém dokumentu ZDE     Mgr. Miroslav Cagášek,...
Ředitel Základní školy Podivín, příspěvková organizace oznamuje výsledky přijímacího řízení zápisu dětí do školní družiny. Výsledky přijímacího řízení zápisu do školní družiny najdete na webových...
Zápis do školní družiny Vážení rodiče,ředitelství ZŠ Podivín vyhlašuje pro žáky 1. – 5. ročníku na školní rok 2016/2017 ve dnech 22. 08. 2016 – 02. 09. 2016 zápis do školní družiny při ZŠ Podivín....
Zobrazit více:Novinky  

Základní škola Podivín, okres Břeclav

Základní škola má od roku 2000 právní formu příspěvkové organizace s právní subjektivitou.

Škola je umístěna v budově, jejiž nejstarší část pochází z roku 1875 a na ni navazují přístavby z roku 1905 a roku 1985. Část z nejstarší části budovy je využívána školní jídelnou, která je samostatným právním subjektem.

Poskytujeme základní vzdělání podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání - ŠVP ZŠ Podivín" se zaměřením na zohlednění vzdělávacích potřeb žáků uplatňující individuální přístup.

Vytváříme příznívé sociální, emociální a pracovní klima založené na účinné motivaci a spolupráci. Našim cílem je nejen připravit žáky pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i vychovat vzdělané a sebevědomé občany naší společnosti. 

ZŠ PODIVÍN